FAQ

1. Jak často lze podávat žádost o vrácení DPH?

Obecně platí, že období pro vrácení daně činí nejvýše jeden kalendářní rok a nejméně tři kalendářní měsíce. Žádosti o vrácení daně se však mohou vztahovat i na období kratší než tři měsíce, pokud toto období představuje zbytek kalendářního roku. V praxi se podávají žádosti kvartálně a ročně, v některých zemích i pololetně.

2. Existují nějaká minima pro podání žádosti o vrácení DPH?

Na základě Směrnice rady EU platí, že vztahuje-li se žádost o vratku na období pro vrácení daně kratší než jeden kalendářní rok, avšak nejméně tři měsíce, nesmí být částka DPH, o jejíž vrácení se žádá, nižší než 400 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně.
Vztahuje-li se žádost o vrácení daně na období pro vrácení daně v délce jednoho kalendářního roku nebo na zbytek kalendářního roku, nesmí být částka DPH nižší než 50 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně.

3. Mohu mít 2 partnery pro podání žádostí o vrácení DPH?

Ne, lze mít pouze 1 partnera pro stejné období a stejnou zemi.

4. Lze mít jiného partnera pro refundace DPH a pro refundace spotřební daně?

Ano, jedná se o 2 nezávislé daně, avšak je nutno počítat s administrativní zátěží při dodání potřebné dokumentace. Reamon je však schopen nabídnout komplexní službu refundací DPH a spotřební daně na jednom místě.

5. Co potřebuji pro vyřízení vratky DPH?

Podepsanou smlouvu, plnou moc pro přístup na el. portál daňového úřadu, plné moci pro každý jednotlivý stát nároku. Detailní informace Vám rádi na vyžádání zašleme.