O společnosti

Společnost Reamon Tax, a.s. nabízí jeden z nejpřehlednějších a nejrychlejších systémů vrácení daní, který Vám umožní získat zpět značnou část prostředků, které jste vynaložili při nákupu pohonných hmot a dalších nákladů spojených s přepravou v zahraničí.

Nabízíme tři základní možnosti refundací daní:

Proč Reamon

 1. Zpracování všech druhů daňových dokladů

   • Za palivo, mýtné, opravy, výstavy a veletrhy, ubytování, reprezentace, poradenské a právní služby
   • Za další plnění, která nepodléhají osobní spotřebě a jsou svojí povahou spojeny s předmětem vaší činnosti v zahraničí dle platné legislativy jednotlivých zemí.
 2. Webový portál pro dokonalý přehled

  • On-line informace o stavu vašich žádostí na vrácení daní.
  • Elektronické zpracování žádostí, které zkracuje časovou prodlevu oproti běžnému podání žádosti.
  • Rozúčtování přijatých plateb od finančních úřadů během 3 dní.
  • Dostupnost 24/7
 3. Zkrácení návratnosti vašeho DPH

  • V případě, že s námi budete 100% spolupracovat a přijmete způsob zasílání faktur a daňových dokladů naším způsobem a současně se zapojíte do systému elektronického zpracování a podání žádostí o vrácení DPH, jsme schopni zkrátit lhůty až o 3 měsíce.
 4. Kompletní DPH a SPD dokumentace

  • Vybavíme vás kompletní dokumentací pro zpracování vašich žádostí od A po Z.
  • Veškerá dokumentace je dostupná v příslušné jazykové mutaci a v tomto jazyce se vám budou věnovat i konkrétní reprezentanti naší společnosti.
  • Dokumentace obsahuje detailní popis jednotlivých písemných úkonů nezbytných jak pro registraci naší společnosti jako vašeho zástupce na elektronickém portále ve vaší zemi, tak i ke kompletaci konkrétních dokumentů na vrácení DPH a SPD z jednotlivých zemí plnění.
 5. Osobní přístup

  • Vybudujeme pro vás zázemí v rámci naší společnosti.
  • Kdykoliv za vámi přijedeme a společně vyřešíme všechny případné body naší spolupráce a rozvoje v oblasti DPH a SPD.
 6. Certifikace ISO

  • Jsme certifikováni pro refundace DPH i spotřební daně.
  • Certifikát naleznete zde.

Naše mise

Neustále se snažíme vylepšovat a poskytovat našim klientů transparentní, špičkové a vysoce kvalitní služby, tyto aspekty z nás dělají spolehlivého obchodního partnera, atraktivního zaměstnavatele a velmi zajímavé místo pro zhodnocení investic.

Hodnoty společnosti

 • Inovace – tvořivost a chuť učit se nám umožňují nalézat nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti.
 • Důvěra – upřímnost a spolehlivost jsou prostředky, na kterých budujeme důvěru v naši společnost a loajalitu vůči ní.
 • Integrita – etické hodnoty jsou přirozeným vodítkem v našem každodenním rozhodování. Pomáhají nám být nejen významným, ale i pozitivním činitelem lidské společnosti.
 • Týmová práce – podporujeme se navzájem, neboť jen jako dobře fungující tým můžeme být úspěšní.
 • Dokonalost – v každý okamžik usilujeme o výsledky, které jsou odrazem toho nejlepšího v nás.
 • Samostatnost – svoboda v rozhodování pro nás znamená i závazek využít své schopnosti a dostupné informace, kdykoli se nám naskytne příležitost ke zlepšení.
 • Flexibilita – pružné reakce na vývoj trhu a rychlé implementace inovací představují mimořádnou sílu naší společnosti. Rizika měníme v příležitosti a myšlenky v konkrétní produkty.
 • Radost – dobrá nálada a kvalitní vztahy mezi spolupracovníky jsou základními předpoklady pro vynikající pracovní výsledky.
 • Uváženost a vstřícnost – prostřednictvím našich aktivit neustále dokazujeme, že nejsme lhostejní vůči sociálním potřebám okolí; všechna rozhodnutí jsou v souladu s právními normami a současně splňují stále rostoucí požadavky společnosti.

Novinky

 • Vrácení spotřební daně z Rumunska Nově Vám nabízíme možnost vrácení části spotřební daně z Rumunska ve výši 40 EUR/1000 litrů. V případě zájmu Vám rádi poskytneme další informace.
 • Klienti se sídlem mimo EU Novou službou pro naše klienty ze zemí mimo Evropskou unii je podání žádostí o vrácení DPH z vybraných členských států EU. Detailnější informace poskytneme na vyžádání.
 • Spotřební daň ve Francii: změna podmínek Ve Francii došlo ke zpřísnění podmínek pro podání žádostí o vrácení části spotřební daně. Nově lze žádat o vratku pouze 2 roky zpětně, dále je nutno dokládat dodatečné dokumenty prokazující čerpání nafty na území Francie a seznamy karet s jejich platností včetně registračních značek vozidel potvrzených karetním vydavatelem.